Referater fra bestyrelsesmøder

Referat bestyrelsesmøde d. 25.3.21

Køge Bugt Basketballklub Referat Bestyrelsesmøde 25. marts 2021, afholdt via Teams 


Til stede: Steffani Hansen, Mette Winther, Mandi Erlandsen, Brian Rimdahl, Mogens Hagelskær 


Næste møde: Afklares, men forventet APR21 


1. Konstituering 


Bestyrelsen konstituerede sig selv, jf. vedtægterne ved, Formand, Mogens Hagelskær. Kasserer, Brian Rimdal 


2. Fokusområder. 


Fokusområder for bestyrelsen, med tilhørende ansvarlig er: Trænerlinje – Brian. Holdleder/Holdsport – Steffani. Hjemmeside – Mandi. Nye medlemmer – Mogens. Koncept for sponsorer – Mandi. Ved kommende bestyrelsesmøde vil hvert tema blive berørt. 


3. Opstart 


21APR, forberedelse heraf og hvad er vores holdning til at møde andre klubber. Der er kommet halfordeling fra 21APR, hvor Basket er blevet rykket, da hal 2 anvendes som testcenter. Mogens kontakter Kim i hallen, da vi gerne vil have mandag med i træningsprogrammet og rykket om på fredagen så vi har hallen før Volley, samt en time mere tirsdag. Brian kontakter Køge Kommune for tider på gymnasiet, så vi har det som mulighed, hvis det glipper med Køge hallerne. Der er enighed om at se om det er muligt at have mindre turneringer i maj/juni som vi selv arrangere med de klubber vi kender. Brian undersøger muligheden med anvendelse af Asgaard.


4. Uge27 - Camp for medlemmer


Hvem gør hvad. Der er enighed om at planlægge en camp-lignende uge, hvor der trænes på lav kurv nogle dage og høj kurv andre dage. Mette, Brian og Mogens planlægger frem til næste bestyrelsesmøde, for derefter at udrulle. 


5. Evt. 


Der er enighed om at der etableres en folder, der har til hensigt at beskrive klubbens principper, hvad det vil sige at være spiller/forældre og skitsere træningstiderne for næste sæson. Mandi kommer med et oplæg, og drøfter med Mogens før næste bestyrelsesmøde, så det kan være klar til udlevering inden sæsonen slutter. Udover en folder til nuværende medlemmer etableres også en folder til hvervning af nye medlemmer, dette tages med under punktet nye medlemmer på næste bestyrelsesmøde sammen med øvrige kanaler og muligheder for events i byen. Mandi søger afklaring på indhold på hjemmeside, hvor det aftales at Brian kan hjælpe til med evt. afklaringer/input. Dette tager Mandi og Brian direkte. Mandi efterspørger mulighed for anvendelse af billeder på hjemmesiden. Mogens kontakter DGI for at høre, hvad de har af gode råd og retninger. Når dette er indhentet gives en tilbagemelding til Mandi. Mogens hører hallen om mulighed for at låne en af hallerne i Køgehallen til træning og trænere ved Brian i en weekend omkring uge 31/32. Hensigten er at skabe sammen forståelse hos trænere af mentalitet og koncept. En mulighed kunne være at brede invitationen ud til flere end de hjælpetrænere og trænere der i dag er i klubben. Når hal er på plads vil Brian udtænke konkret koncept.