Generalforsamling

Referat af seneste generalforsamling 17. 3.21

Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og DGI har godkendt, at der afholdes generalforsamlinger online pga. Corona-situationen.

7 deltagende.

 

1.     Brian valgt til dirigent.

Mandi skriver referat.

 

2.     Formandens beretning: (Oplæst af Brian Rimdal på vegne af formanden)

Køge Bugt Basketball Klub – generalforsamling 17. marts 2021 Formandens beretning Jeg vil ligesom sidste år berette om et år, som ikke var helt normalt. I efteråret 2019 måtte vi sno os i forhold til træninger i alle mulige mærkelige haller pga. at halgulvet i Køgehallen ikke var blevet færdigt. 2020 stod i den grad i coronaens tegn. Vi startede 2020 med træning og kampe for alle klubbens ungdomshold. Men midt marts blev Danmark som bekendt lukket ned og vi kom så småt i gang i juni måned, med begrænsede træninger for de mindste. Det betød desværre også, at vores planlagte tur i påsken, til Århus Basketball Festival blev aflyst, hvilket vi var enormt kede af. Vi stod til at have rekord mange hold / deltagere med - heldigvis fik alle deres penge retur, hvilket man ikke kan sige om rejsebranchen i øvrigt) Efter sommerferien startede vi op og havde for første gang i flere år et tilmeldt U9 hold til turneringen. Grandprixhold, som blev tilmeldt, var U9, U11, 3 x U15 og 2xU17. Vi er stolte over at have så mange hold med i DBBFs turnering og jeg vil gerne takke de mange trænere, som gør et kæmpe arbejde på de respektive hold. Desværre blev samfundet i december måned endnu en gang lukket ned – hvilket vi som bekendt stadig er. Vi glæder os til at komme tilbage i hallerne, men ”snor os det bedste vi kan” og arrangerer udetræninger når det er muligt. Jeg vil også benytte lejligheden til at takke alle jer forældre, som har betalt kontingent selvom jeres børn kun har kunnet træne i begrænset omfang. Vi har stået i den situation, at Køge kommune har bestemt, at vi skal betale for den planlagte halleje også selvom vi ikke bruger hallen. Selvom vi er lukket ned, så har vi som forening altså udgifter. Naturligvis ikke helt så mange, som vi plejer, hvilket også vil vise sig om lidt, når vi præsenterer årsregnskabet. I klubben har vi nogle principper for de økonomiske dispositioner. 1) vi bruger ikke penge vi ikke har, 2) vi bruger kun penge på ting, der kommer medlemmerne til gode. Derudover er vi heller ikke en ”sparekasse”, men det skader ikke at have lidt penge på kistebunden. I forlængelse heraf har bestyrelsen besluttet at købe street-basketball-bolde til alle medlemmer på ungdomssiden. U9 og U11 er allerede i gang med at blive uddelt og U15/U17 boldene kommer i næste uge. Vi kommer jo nok til at være lukket ned lidt endnu, så hvis ikke basketball kan spilles i hallen, så må basketball’s komme til medlemmerne… Tak.

 

3.     Revideret regnskab godkendt.

Kommentarer:

Der er brugt ekstra penge på bolde, spillertøj, ipads til turneringer, træner-tøj, halleje og ikke mindst sprit og dertilhørende dispensere.

Udgifter til hallen dækker udgifter til personale, vedligeholdelse, administration, varme, osv.

Vi har lovning på hallen i uge 27 – hvor vi afholder camp, som bliver gratis for vores medlemmer.

Der er brugt færre penge på turneringer, dommere, træner-løn, stævner og ture.

Vi har et overskud på knap 90.000 kr.

 

4.     Budget for 2021 godkendt.

Kommentarer:

Budgettet er sat efter, at vi snart igen kan træne i hallen, og at vi kan afholde og deltage i stævner og ture.

 

5.     Kontingent-forslag godkendt.

Kontingenter fortsætter som hidtil:

U7 - 550 kr. - halvårligt

U9 - 850 kr. - halvårligt

U11 - 850 kr. - halvårligt

U13 - 1050 kr. - halvårligt

U15 - 1050 kr. - halvårligt

U17 - 1050 kr. - halvårligt

U19 - 1050 kr. - halvårligt

Herre - 1050 kr. - årligt

Dame - 850 kr. – årligt

 

Der betales et fast beløb, uanset om man kan deltage i alle planlagte træninger.

Beløbet er sat efter, hvor mange gange holdet har træning i ugen.

 

6.     Ingen indkomne forslag

 

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Musa udtræder af bestyrelsen

Steffani blev genvalgt.

Der var ikke flere forældre der stillede op.

Klubben modtager gerne ad hoc hjælp til at søge fonde og sponsorater, til at køre til kampe, pumpe bolde, osv.

Sig højt, hvis I gerne vil give en ekstra hånd.

 

8.     Valg af suppleant er ikke relevant.

 

9.     Morten Dam er valgt til revisor. Han gjorde det godt og grundigt i år.

Tak for det!

 

10.                    Peter Rasmussen er valgt til revisor suppleant.

 

11.                   Evt.

 

Mogens er medlem af halbestyrelsen på vegne af Basket klubben.

Mogens orienterede her fra.

Der er både faste og mobile kurve i den nye Hal 3, og vi har dermed en ekstra hal-kapacitet, når vi må træne og afholde stævner igen, samt evt. i uge 27.

Der er mange pladser til tilskuere. Vi må overveje om det vil føles tomt ved stævner.

Mogens har arbejdet for en basket-bane sammen med en padle-bane, hvor den oppustelige hal står nu. Projektet var godt på vej, men er nu på stand by pga. politisk diskussion af, hvor mange p-pladser der bør være ved hallen.

Vi håber naturligvis, at projektet bliver til noget.

Vi har fået en tilkendegivelse på, at der sættes en kurv udenfor indgangen til Hal 3.

I halbestyrelsen kigges der på nye samarbejdsformer på tværs af foreningerne.

 

Mandi orienterede om arbejdet med at opdatere hjemmesiden.

Den er godt på vej, og det videre arbejde med at få flere informationer på siden, venter til flere best.medl. kan kigge på, hvilke informationer vi mangler.

Klubben betaler nu til Holdsport for ikke at have reklamer på hjemmesiden, idet der var fotos af vin og spiritus, hvilket vi ikke kan stå inde for.

Klubbens facebook-side opdateres nu løbende.

På sigt skulle der gerne vises friske fotos og videoer fra kampe m.v.

Der mangler foto-tilladelser pga nye GDPR regler.

Der var et forslag om vi kan finde en funktion i Holdsport, så vi her får hjælp til at indhente tilladelser fra gamle medlemmer.

Nye medlemmer bør kunne afkrydse ved tilmelding.

 

Tak for positiv deltagelse J

Mandi Erlandsen