Bestyrelsen

Bestyrelse for Køge Bugt Basketball

Bestyrelsen vælges af klubbens medlemmer ved generalforsamlingen.

Medlemmer

Formand:

Mogens Hansen

Email: 

Kasserer:

Brian Rimdal

Brian@Koegebasket.dk

Øvrige medlemmer:

Steffani Hansen

Steffanihansen@koegebasket.dk


Mette Winther

Mandi Erlandsen